Redovisning av regeringsuppdraget "Utvärdering av utbildningar"

(U2011/5671/JÄM)

Information om publikationen

Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) redovisning av resultatet av regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer" (skr 2007/2008:39) och regeringens "Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja" (skr 1009/10:229). 

Senast uppdaterad: 2021-11-18