Världens sämsta brottsoffer

: om mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade kvinnor

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2003
  • Avsändare: Nationellt råd för kvinnofrid
  • Typ: Bok
  • Antal sidor: 32
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

 En missbrukande kvinna eller en kvinna med psykiska funktionshinder känner sig ofta sviken och lurad. Ingen ser henne! Inom vården saknas ofta både tid och specialkunskaper. Att bli trodd är svårt! Personer som möter dessa kvinnor ser en missbrukare/sjuk person – inte en kvinna som utsatts för misshandel.

Skriften syftar till att uppmärksamma den situation som vissa missbrukande och psykiskt funktionshindrade kvinnor lever i, och innehåller berättelser om våldsutsatta kvinnor, var hjälp finns att få samt forskning på området.

Senast uppdaterad: 2021-11-18