Världens sämsta brottsoffer

: om mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade kvinnor

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2003
  • Avsändare: Nationellt råd för kvinnofrid
  • Typ: Skrift
  • Antal sidor: 32
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Nationellt Råd för Kvinnofrid verkade under åren 2000–2003 som rådgivningsorgan åt regeringen. Den här skriften syftar till att uppmärksamma den situation som vissa missbrukande och psykiskt funktionshindrade kvinnor lever i, och innehåller berättelser om våldsutsatta kvinnor, var hjälp finns att få samt forskning på området.

Senast uppdaterad: 2021-11-18