Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

NCK-rapport 2013:1

Information om publikationen

Rapporten synliggör kvinnornas våldsutsatthet genom att belysa kunskapsläget om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vad som krävs för att förbättra bemötandet. Rapporten visar att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mycket likt våld mot kvinnor generellt. För kvinnor med funktionsnedsättning finns emellertid även andra personer i deras närhet som kan bli förövare.

Rapporten lyfter fram att det förekommer missvisande föreställningar och myter om kvinnor med funktionsnedsättning, vilket kan få konsekvenser för såväl våldsutsatthet som bemötande.

Senast uppdaterad: 2021-11-18