Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende

Information om publikationen

Vägledningen inleds med ett antal kapitel som belyser socialtjänstens respektive skyddade boendens ansvar för frågor som:
Vem ansvarar för att den enskilda får tillgång till adekvat skyddat boende vid behov?
Vem avgör att en person behöver skyddat boende?
Vem betalar för skyddade boenden?

Därefter följer ett kapitel som behandlar särskilt sårbara gruppers behov av skyddade boenden. Vägledningen avslutas med avsnitt om mer övergripande frågor som:
Ska skyddade boenden vara tillståndspliktiga?
Hur kan skyddade boenden kvalitetsutvecklas?

Senast uppdaterad: 2021-11-18