Vårdnadsöverflyttning i samband med våld i familjen

Information om publikationen

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag (S 2012/8855 SAM [delvis]) att kartlägga i vilken utsträckning och i vilka situationer socialnämnden använder sin möjlighet att väcka talan om vårdnadsöverflyttningar i samband med våld i familjen eller när den ena vårdnadshavaren har dödat den andra. I uppdraget ingår att kartlägga kommunernas riktlinjer och rutiner när det gäller vårdnadsöverflyttningar i denna typ av situationer.

Kartläggningen ska ge ett underlag för att bedöma om socialnämnden behöver ta ett större ansvar för att uppmärksamma behovet av en vårdnadsöverflyttning. Dessutom ska den visa om några åtgärder behöver vidtas för att socialnämnden ska uppmärksamma frågan i större utsträckning.

Senast uppdaterad: 2021-11-18