Att ta ansvar för sina insatser : socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.

SOU 2006:65

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2006
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Utredningens uppdrag har varit att se över socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och att föreslå åtgärder för ett bättre stöd. Mot bakgrund av de svårigheter och brister utredningen funnit, föreslås bland annat en tydligare lagstiftning. Därutöver föreslås en rad verktyg för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor.

Senast uppdaterad: 2021-11-18