Våld mot kvinnor och män i nära relationer

– Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet

Information om publikationen

Med hjälp av resultat från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) om allmänhetens utsatthet för brott och mötet med rättsväsendet belyser rapporten hur våld i nära relationer ser ut och vilken omfattning det har. Ett särskilt avsnitt ägnas åt vad offer för relationsvåld har för erfarenheter av rättsväsendet och vilket förtroende de har för rättsväsendets olika aktörer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18