Nicole Ovesen

Nicole Ovesen, Nicole Ovesen

Titel: fil.dr i genusvetenskap

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Centrum för genusvetenskap

E-post: nicole.ovesen@gender.uu.se

Presentation

Nicole Ovesen forskar om våld och hjälpsökande i lesbiska och queera relationer. I hennes genusvetenskapliga avhandling undersöker hon hur lesbiska och queera våldsutsatta personer definierar, förstår och bearbetar det våld som de varit utsatta för, hur de sökt hjälp och hur de upplever den hjälp de fick.

I avhandlingen ger hon en rad förslag på hur stödet till våldsutsatta lesbiska och queera personer kan förbättras, bland annat utbildning för att förstå och upptäcka utsatthet för våld samt bättre rutiner och riktlinjer för arbetet. 

Läs en intervju med Nicole Ovesen i NCK:s kunskapsbank

Publikationer i urval

Ovesen, Nicole (2021) Intimate Partner Violence and Help-seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition. Centre for Gender Research, Uppsala University. 

Ovesen, Nicole. ‘Transgressing Boundaries: Seeking Help against Intimate Partner Violence in Lesbian and Queer Relationships’. Bodily Interventions and Intimate Labour: Understanding Bioprecarity, Manchester University Press, 2020, pp. 169–87. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18