Global and regional estimates of violence against women

: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 978 92 4 156462 5
  • Avsändare: World Health Organization (WHO)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 57
  • Utgivningsort: Genève

Information om publikationen

Den här rapporten är den första globala, systematiska genomgången av statistik gällande förekomsten av två typer av våld mot kvinnor: våld som begås av en partner, och sexuellt våld där förövaren inte är en partner. Genom att granska statistik från hela världen tecknar rapporten en bild av global och regional förekomst av dessa två typer av våld mot kvinnor. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18