Responding to intimate partner violence and sexual violence against women.

WHO clinical and policy guidelines

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 978 92 4 154859 5
  • Avsändare: World Health Organization (WHO)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 68
Senast uppdaterad: 2021-11-18