Våld och hälsa – frågeformulär kvinna

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2012
  • Avsändare: Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Typ: Frågeformulär

Information om publikationen

Enkät som skickades ut i forskningsprojektet "Våld och hälsa" till 10 000 kvinnor i Sverige. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18