Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

NCK-rapport 2014:1

Information om publikationen

10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18–74 år har inbjudits att svara på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. De fick också frågor om sin nuvarande hälsa och livssituation.

Resultaten i den första rapporten ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa senare i livet.

Se också en sammanfattning i ämnesguiden om befolkningsundersökningen Våld och hälsa i NCK:s kunskapsbank. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18