Vold og voldtekt i Norge.

En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2014
  • Avsändare: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Typ: Rapport
  • Utgivningsort: Oslo

Information om publikationen

Denne rapporten bygger på data fra undersøkelsen «Trygghet, vold og livskvalitet i Norge». Undersøkelsen er en landsomfattende intervjuundersøkelse av norske menns og kvinners opplevelse av trygghet, vold, trakassering, trusler, tap og andre alvorlige hendelser. Undersøkelsen kartlegger også hvordan dette har sammenheng med livskvalitet og helse. Undersøkelsen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 «Vendepunkt», og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18