Domstolarna och mäns våld mot kvinnor.

Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården

  • Utgivningsår: 2001
  • Avsändare: Domstolsverket
  • Typ: Rapport, Utbildningsmaterial
  • Antal sidor: 6

Information om publikationen

Om domstolarnas handläggning av ärenden som rör grov kvinnofridskränkning.

Senast uppdaterad: 2021-11-18