Kids Club i Sverige.

Resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld mot mamma

Information om publikationen

Rapporten handlar om stöd till barn som upplevt våld mot sin mamma av pappan eller en annan man som mamman haft eller har en relation med, mer specifikt om Kids Club-metodens möjligheter och begränsningar för att stödja dessa barn i Sverige.

Senast uppdaterad: 2021-11-18