Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj

– Reflektioner utifrån olika perspektiv

Information om publikationen

”Trappan-metoden” för individuella krissamtal i tre steg med barn som upplevt våld i sin familj har sedan handboken ”... och han sparkade mamma” av Ami Arnell och Inger Ekbom kom 1999 fått stor spridning i Sverige. I den här rapporten presenteras en utvärdering som gjordes åren 2007–2009. Syftet med utvärderingen var att bidra till fördjupad kunskap om betydelsen av samtal enligt Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj.

Senast uppdaterad: 2021-11-18