Brott i nära relationer. En nationell kartläggning

Information om publikationen

Rapporten beskriver människors utsatthet för olika former av psykiskt och fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Syftet med kartläggningen är att få bättre kunskap om brott i nära relationer i Sverige: Hur utbrett är problemet? Hur kan det ta sig uttryck? Vilka är de som utsätts?

Kartläggningen bygger på ett frågeavsnitt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför årligen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18