Att stärka och förbättra arbetet för barn och vuxna som utsätts för våld av närstående

Information om publikationen

Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Den riktas till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013.

Senast uppdaterad: 2021-11-18