Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige

Information om publikationen

Kvinnor i Kriminalvården utgör en mindre del av den totala kriminalvårdspopulationen, men det är en  grupp med särskilda behov. Kriminalvården behöver utveckla verksamheten för kvinnor för att kunna förbättra kvinnornas situation och möta regeringens krav på att minska återfall i brott. Syftet med denna studie är att på ett övergripande plan ta fram och förmedla ny kunskap om den kvinnliga fängselpopulationen utifrån två angelägna områden: psykisk ohälsa och kvinnor som begår våldsbrott.

Senast uppdaterad: 2021-11-18