Att vilja se, vilja veta och att våga fråga

– vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet.

Information om publikationen

I den här vägledningen rekommenderas att frågor om erfarenhet av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin samt i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den innehåller även rekommendationer om fortbildning om våld i nära relationer för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 2021-11-18