Flödesschema – Att ställa frågan om våldsutsatthet.

Exempel på lokal rutin (Uppsala)

Information om publikationen

Ett exempel på en lokal rutin från Uppsala som förklarar hur vårdpersonalen ska agera om kvinnan svarar ja respektive nej på frågor om våldsutsatthet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18