Våldsförebyggande arbete med män – en kunskapsöversikt

Information om publikationen

Syftet med kunskapsöversikten är att fungera som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller systematiskt våldsföre­byggande arbete med män inom kommuner, landsting och regioner. Syftet är även att uppmuntra till en evidensbaserad praktik med dokumenterat effekt­iva metoder, professionell kompetens och erfarenhet, samt där brukarens behov och önskemål tas i beaktande.

Senast uppdaterad: 2021-11-18