Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Information om publikationen

Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Den innehåller även avsnitt om familjerätten och förhållandet mellan socialtjänsten och ideella föreningar. Reviderad utgåva som ersätter 2015-4-4. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18