Utveckling pågår : en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner.

Information om publikationen

Hur ser kvinnofridsarbetet ut i kommuner, landsting och regioner? SKL har genomfört en kartläggning av medlemmarnas arbete mot mäns våld mot kvinnor. I SKL:s kartläggning Utveckling pågår - en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner belyses bland annat vilka sorters kommunal eller landstingskommunal kvinnofridsverksamhet som bedrivs, vilka stöd- och skyddsinsatser som erbjuds för våldsutsatta kvinnor och barn, hur samverkan ser ut, framgångsfaktorer för kvinnofridsarbetet och vilka framtida behov som medlemmarna har.

Målsättningen med kartläggningen var att ge en övergripande bild av arbetet för kvinnofrid men också att inspirera och visa på utvecklingsmöjligheter. De tre faktorer som ansågs viktigast för ett framgångsrikt kvinnofridsarbete var att kvinnofridsarbetet sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer, att arbetet sker i ordinarie verksamhet samt att verksamheten har en handlingsplan för kvinnofridsarbetet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18