Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

: En tematisk kartläggning

Information om publikationen

Fokus 15 är en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kartlagt hur unga får kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. De har också undersökt hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det stöd och skydd de har rätt till kan förbättras. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18