Män, våld och moralarbete : rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

Information om publikationen

Hur förklarar män som slår sin partner sitt beteende? Vilka strategier använder de sig av för att kunna bearbeta vad de gjort? Sociologen Susanne Boethius har intervjuat män som frivilligt sökt behandling för sitt våldsamma beteende. Susanne Boethius har också analyserat enkätsvar från närmare 200 män som sökt hjälp vid olika mansverksamheter

Senast uppdaterad: 2021-11-18