Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014.

En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet. Rapport 2015:24

Information om publikationen

I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller för landet som helhet, men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

I Sverige har det dödliga våldet minskat totalt sett, både på 1990- och 00-talet och i början av 2010-talet. Minskningen gäller framför allt det spontana, alkoholrelaterade dödliga våldet mellan män, men även det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat sedan mitten av 00-talet, från tidigare i snitt 17 offer per år till i snitt 13 per år under 2008–2013.  

Senast uppdaterad: 2021-11-18