Ofredad – om våld och övergrepp mot äldre personer

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2013
  • Avsändare: Region Gotland
  • Typ: Kartläggning
  • Antal sidor: 81

Information om publikationen

Denna kartläggning av 3 400 gotlänningars erfarenheter av våld visar att mer än 15 procent varit utsatta efter att de fyllt 65 år. Det innebär att nästan var sjätte, eller ungefär 2 000 personer på Gotland i den här åldersgruppen, upplevt våld i någon form: fysiskt, ekonomiskt, sexuellt, psykiskt eller försummelse.

Rapporten bygger på resultatet från en enkät som hösten 2012 skickades ut till 6 500 slumpmässigt utvalda personer över 65 år, bosatta på Gotland. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18