Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt.

NCK-rapport 2016:1

Information om publikationen

Syftet med denna rapport som Nationellt centrum för kvinnofrid utkom med 2016 är att presentera en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor. Vägledande frågor för litteraturgenomgången har varit i vilken utsträckning äldre kvinnor utsätts för våld, vilka former av våld det rör sig om och vilka förövarna är.

Senast uppdaterad: 2021-11-18