Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet.

En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner

Information om publikationen

Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart kommunalt kvinnofridsarbete med hög kvalitet?

I denna rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som enligt resultatet i "Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer" lyckas bättre än andra.

Rapporten syftar till att ge stöd och inspiration till enskilda kommuner som vill utveckla och förbättra sitt arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. I den avslutande delen av rapporten finns konkreta tips på hur yrkesroller och organisation kan utvecklas på kvinnofridsområdet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18