Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Information om publikationen

Migrationsverket, som är den första svenska myndigheten att möta människor på flykt som söker skydd i Sverige, vill genom denna rapport belysa förekomsten av barn som ingått äktenskap och hur dessa tas om hand.

Senast uppdaterad: 2021-11-18