Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Information om publikationen

Materialet riktar sig i första hand till legitimerad personal som i sitt arbete möter flickor och kvinnor som är könsstympade, eller flickor som kanske riskerar att bli utsatta för könsstympning, till exempel inom mödrahälsovården, barnahälsovården, förlossningsvården, kvinnosjukvården, elevhälsan och ungdomsmottagningen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18