Genväg till forskning. Dödligt våld i nära relationer

– en genomgång av internationell forskning

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2016
  • Författare: Lotta Nybergh
  • Avsändare: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Typ: Kunskapsöversikt
  • Antal sidor: 16

Information om publikationen

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som i sin mest extrema form kan leda till att förövaren tar livet av sin partner. I denna Genväg till forskning görs en selektiv litteraturöversikt om dödligt våld i en nära relation.

Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

Senast uppdaterad: 2021-11-18