Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2016
  • Avsändare: Särskild utredare/utredning
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 581

Information om publikationen

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att bland annat göra en översyn av våldtäktsbrottet, lämna förslag på hur ett särskilt oaktsamhetsansvar för våldtäkt bör utformas och granska hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden.

I betänkandet som lämnades den 5 oktober 2016 till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson föreslår sexualbrottskommittén bland annat att brottsbeteckningen våldtäkt byts ut mot beteckningen sexuellt övergrepp för att bättre spegla att fysiskt våld inte behöver förekomma för att handlingen ska utgöra ett brott. Man föreslår också att sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte.

Senast uppdaterad: 2021-11-18