Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen.

SÖ 2008:26

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2008
  • Avsändare: Utrikesdepartementet
  • Typ: Konvention
  • Antal sidor: 44

Information om publikationen

Svensk översättning av "The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (2006).

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

Senast uppdaterad: 2021-11-18