Män och jämställdhet. Betänkande av utredningen om män och jämställdhet.

SOU 2014:6

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2014
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 557

Information om publikationen

En särskild utredare har haft i uppdrag att kartlägga och analysera frågor om män och jämställdhet i Sverige.

Utredaren ska enligt direktiven undersöka hur mäns livsituation förändrats under senare år och hur detta relaterar till jämställdhet och brist på jämställdhet. 

Enligt direktiven ska utredaren inte lämna förslag till åtgärder utan beskriva och analysera mäns livssituation i Sverige. Uppfattningarna i rapporten redovisas därför i form av slutsatser.

Senast uppdaterad: 2021-11-18