Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2013
  • Författare: Lucas Gottzén
  • Avsändare: Linköpings universitet
  • Typ: Artikel
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

Artikeln analyserar hur män som utövat våld mot kvinnor berättar om sitt våld för andra. Männen upplever våldet som skambelagt och är rädda för det sociala nätverkets respons. För att hantera ett förmodat förskjutande använder de sig av narrativa strategier som fördömer våldet samtidigt som mannen därigenom gör sig själv begriplig.

Senast uppdaterad: 2021-11-18