Offer för hatbrott

: vad har gjorts och vad kan förbättras?

Information om publikationen

En kartläggning av kunskapsläget om hatbrott.