Barns relationer i våldets närhet: respons, positioner och möjligheten till barns röst

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 978-91-7685-581-2
  • Författare: Nina Åkerlund
  • Avsändare: Linköpings universitet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. På så sätt är målet att undersöka det relationella sammanhangets betydelse för våldsutsatta barn.

Senast uppdaterad: 2021-11-18