Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Författare: Claes Ekenstam, et al.
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 147

Information om publikationen

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Jørgen Lorentzen og Claes Ekenstam gjennomført en studie om vold mot menn i nære relasjoner. Barne- ungdoms og familiedirektoratet har vært oppdragsgiver for studien. Prosjektleder var Marianne Inez Lien.

Studien er tredelt. Den omfatter en litteraturgjennomgang av nordiske studier som omhandler forekomst av vold mot menn i nære relasjoner, en spørreundersøkelse om kjennskap til hjelpetilbud og en kvalitativ intervjuundersøkelse av menn som har opplevd ulike former for vold. Den kvalitative undersøkelsen er studiens hoveddel.

Senast uppdaterad: 2021-11-18