Uppbrottstrappan : en modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor

Information om publikationen

Mellan kvinnor på olika positioner inom samhälleliga maktordningar finns såväl skillnader som likheter i svårigheterna med att bryta upp från en våldsrelation. Goldina Smirthwaite och Carin Holmberg utvecklar verktyget och modellen Uppbrottstrappan, och visar på betydelsen av en intersektionell analys som samtidigt behåller en radikalfeministisk förståelse av mäns våld mot kvinnor.

Artikel i Tidskrift för genusvetenskap, Vol 35, Nr 2-3 (2014). 

Senast uppdaterad: 2021-11-18