Patienter med skyddade personuppgifter

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Landstinget i Uppsala län, Region Uppsala
  • Typ: Handlingsplan
  • Antal sidor: 4
  • Utgivningsort: Uppsala

Information om publikationen

Enligt SOSFS 2008:14 skall rutiner finnas för att säkerställa möjligheten att föra patientjournal när en patient har skyddade personuppgifter (3 kap. 5 § SOSFS 2008:14).

Denna rutin gäller Region Uppsala och ger instruktioner för omhändertagandet av patienter med skyddade personuppgifter. 

Uppdaterad januari 2019. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18