Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende

Information om publikationen

Länsstyrelserna har tagit fram en folder för att stödja kommunernas arbete med att följa upp kvaliteten i skyddade boenden. Den kan även användas för skyddade boenden som vill följa upp sin verksamhet.

Checklistan längst bak i foldern finns också som en separat pdf:
Checklista skyddat boende

Senast uppdaterad: 2021-11-18