Uppsalamodellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården.

NCK-rapport 2017:1

Information om publikationen

Rapporten beskriver hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården i Region Uppsala har utvecklats sedan 1994 och fram till idag – från forskning till praktik. Fyra framgångsfaktorer i det arbetet har identifierats: kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan.