Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn

Information om publikationen

Under 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till socialsekreterare som arbetar med utsatta barn för att undersöka socialsekreterarnas behov av kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Syftet var också att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten från enkätstudien presenteras i denna rapport.

Senast uppdaterad: 2021-11-18