Hat och hot på nätet.

En kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 85

Information om publikationen

I alla de nordiska länderna förs politiska diskussioner om hur sexism och hatyttringar riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Inte minst diskuteras de utmaningar som är kopplade till att det offentliga rummet, i takt med den digitala utvecklingen, utvidgats till nya arenor. Hat och hot på nätet har hamnat i särskilt fokus.

Hösten 2016 fick samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) i uppdrag av Nordiska ministerrådet att ta fram en rapport om hat och hot på nätet, som skulle rymma en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv.

Rapporten synliggör flera olika dimensioner av näthatet. Huvudfokus är den rättsliga regleringen och dess brister. Därför är lagstiftare och förverkligare en viktig målgrupp. Men rapporten lyfter också jämställdhetsfrågor, frågor om yttrandefrihetens gränser liksom frågor om ansvaret hos de som tillhandahåller tekniken som gör näthatet möjligt. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till dialog och handling hos de målgrupper som har möjlighet att förändra. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18