Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv

: Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. R 2008:8

  • Utgivningsår: 2008
  • Författare: Anne Hammarström, Gunnel Hensing
  • Avsändare: Folkhälsomyndigheten
  • Typ: Bok
  • Antal sidor: 86
  • Utgivningsort: Östersund

Information om publikationen

Denna skrift syftar till att lyfta fram fyra väsentliga folkhälsoområden, arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld, och visa på hur stor betydelse ett genusperspektiv har för vår förståelse av ojämlikhet i hälsa. Ett väl integrerat genusperspektiv där olika maktordningar görs synliga kan leda till förbättrad folkhälsa för alla. Boken riktar sig till politiker, folkhälsoarbetare, myndigheter, frivillig organisationer, studenter och andra intresserade. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18