Nordic countries overview of work with perpetrators of intimate partner violence

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), Nordiska ministerrådet
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

I Norden används olika arbetsmetoder som fokuserar på förövaren i syfte att få slut på våldet. Den här rapporten presenterar verktyg och modeller som idag är i bruk på olika håll i Norden och som specifikt riktar sig till våldsförövare, såväl kvinnor som män. Här beskrivs vilka teorier som modellerna baserar sig på, hur urvalet av deltagare i de olika modeller gjorts samt vilka aktörer som bedriver verksamhet av det här slaget i Norden. Utifrån tillgängliga evalueringar studeras och jämförs de olika modellerna, varvid såväl deras starka som svaga sidor redovisas. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18