Kriminalvårdens förstärkta insatser för unga i kriminalvård och förstärkta insatser för våldsamma män 2013–2016

Information om publikationen

2013 gav regeringen ett uppdrag (Ju2013/4393/KRIM) till Kriminalvården att ytterligare stärka insatserna för att förebygga återfall i brott bland våldsamma män inom Kriminalvårdens olika verksamheter. Satsningen omfattade bland annat riskbedömningar samt motivations- och behandlingsinsatser för olika grupper av män som dömts för våldsbrott. Kriminalvården redovisar i denna rapport vilka insatser som gjorts i regeringsuppdragen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18