Sveriges första rapport till Europarådet om arbetet med Istanbulkonventionens bestämmelser

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Regeringen, Socialdepartementet
  • Typ: Proposition
  • Antal sidor: 89

Information om publikationen

Baseline report by the Government of Sweden on measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. 

Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Den 4 september 2017 lämnade Sverige sin första rapport till expertgruppen GREVIO om det svenska nationella arbetet för att tillämpa konventionens bestämmelser. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18